Update ivm Coronavirus: “Wij blijven voor u bereikbaar!”

Het is belangrijk dat we als diëtist bereikbaar blijven voor onze cliënten. We ondersteunen daarmee de huisarts, wijkverpleging en collega’s in de ziekenhuizen. Als praktijk hebben we de verantwoordelijkheid om u een zo veilig mogelijke omgeving te bieden tijdens het consult. Vanwege de omstandigheden van het coronavirus hebben we besloten om alle geplande afspraken om te zetten naar een telefonisch consult. Deze afspraak zal zoveel mogelijk plaatsvinden om hetzelfde tijdstip als uw gemaakte afspraak op locatie. Als u een intake gesprek wilt maken met een diëtist, dan plannen we die voor u in. Ook hiervoor geldt dat alle afspraken voorlopig telefonisch worden gedaan.