GLI

De GLI is een gecombineerde leefstijl interventie, gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. In deze interventie staat een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal.

Er zijn een aantal interventieprogramma’s die vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Wij bieden het interventieprogramma DE BEWEEGKUUR aan.  Dit is een interventieprogramma van twee jaar. Het eerste jaar bestaat uit de begeleidingsfase en het tweede jaar uit de onderhoudsfase. Er zijn verschillende zorgprofessionals betrokken, namelijk:

  • uw huisarts
  • de leefstijlcoach
  • de fysiotherapeut
  • de diëtist

Het programma heeft een wijkgerichte aanpak met de focus op doorstroom naar lokaal beweegaanbod.

Wij bieden de GLI aan op onze praktijklocaties in Delft (Pootstraat en MTC), Rotterdam (Hillegersberg/Schiebroek), Vlaardingen (Beweeg-&Gezondheidscentrum Vlaardingen en Schiedam (Beweeg-&Gezondheidscentrum Harga)

Een verwijzing van uw huisarts is verplicht.

Deelname is kosteloos.