Rapportage

Indien u bent verwezen door uw (huis)arts of specialist, dan ontvangt deze van ons aan het begin en aan het einde een rapportage. Indien nodig rapporteren wij tussentijds. Bent u op eigen verwijzing bij ons terecht gekomen dan rapporteren wij doorgaans ook aan uw huisarts. Wij zullen met u overleggen of u dit wenselijk acht.