Vervolggesprekken

In de vervolggesprekken evalueren we de resultaten en zullen we dieper ingaan op de dagelijkse uitvoering van het behandelplan. Zijn er problemen? Zijn er aanvullende tips om deze op te lossen? Zijn de gestelde doelen reëel? Wat is de motivatie om de doelen te bereiken?
In deze gesprekken zijn uw eigen inbreng en vragen een belangrijke leidraad.

De vervolggesprekken duren doorgaans 30 minuten en wij stemmen samen met u individueel af welke tussenliggende tijdsperiode hierbij wenselijk is. Het is ook mogelijk om korte gesprekken van 20 minuten bij ons in te plannen.