Klachtenprocedure

Wij vinden het erg belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze zorgverlening. U kunt er van uit gaan dat wij ons uiterste best doen u naar tevredenheid te behandelen. Mocht u onverhoopt dat niet zijn en een klacht hebben, dan proberen we daar wat aan te doen. U klacht wordt altijd serieus genomen. Wij adviseren u de volgende stappen.

1. Bespreek uw klacht eerst met de betreffende diëtist waar u een klacht over heeft. Wellicht komt u samen tot een bevredigende oplossing. Als u wilt kunt u ook terecht bij een van de praktijkhouders. Een email met uw klacht kunt u sturen naar info@focus-dietistenpraktijk.nl of via het contactformulier. Als wij uw klacht hebben ontvangen, handelen wij deze zorgvuldig af. U hoort van ons wat wij met uw klacht hebben gedaan.

2. Mocht u met ons niet tot een bevredigende oplossing komen, kunt u een klacht indienen via de Klachten- en Geschillenregeling Paramedici. Zij bieden u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website www.klachtenloketparamedici.nl, vindt u meer informatie over de klachtenprocedure.

3. Als u niet tevreden bent over, de bij stap 2, geboden oplossing of over de klachtenafhandeling dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De commissie zal alsnog tot een oplossing proberen te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u.