Eigen bijdrage

De vergoeding vanuit de basisverzekering behoort tot het eigen risico. Raadpleeg uw polis voor de hoogte van uw eigen risico. De vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering is zonder eigen risico, evenals dieetadvisering als onderdeel van ketenzorg.