Tarieven

Tarieven zonder verwijzing, of als er niet meer vergoed wordt door de zorgverzekeraar

Directe werkzaamheden
Intakegesprek                                                        € 64,00
1e vervolggesprek                                                 € 32,00
Vervolggesprek tot 15 min                                  € 16,00
Vervolggesprek tot 30 min                                   € 32,00
Strippenkaart *                                                      € 112,00
Screening directe toegankelijkheid (DTD)       € 16,00

Indirecte werkzaamheden per 15 min  € 16,00
Aanmelding + dossier
Rapportage (huis)arts
Aanvraag verklaring dieetpreparaten
Multidisciplinair overleg
Telefonisch- en mailcontact
Toeslag sportvoedingsadvies                              € 32,00
Toeslag huisbezoek                                               € 25,00
Niet nakomen van een afspraak                         De gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht

*Strippenkaart
Wij bieden u een strippenkaart met 8 strippen. Met 1 strip heeft u recht op een consult van 15 minuten. Een consult tot 30 minuten kost u 2 strippen. U betaalt 7 consulten van 15 minuten. U krijgt dus 1 consult van 15 minuten gratis.