Vergoeding ketenzorg

Dieetbehandeling bij diabetes, COPD en/of hart- en vaatziekten is mogelijk onderdeel van ketenzorg. Er is sprake van ketenzorg indien verschillende zorgverleners samen één behandelplan opgesteld hebben om u te begeleiden. Bij ketenzorg heeft u geen bijdrage eigen risico. Wij hebben overeenkomsten met diverse ketenzorgpartners.